• header

Huisreglement

 • Tijdens de eerste afspraak zal er een intake en onderzoek gedaan worden dat als basis voor het opstellen van uw behandelplan dient. Wanneer u zich zonder verwijzing van een arts aangemeld heeft zal er vooraf nog een screening moeten plaatsvinden om de indicatie voor fysiotherapie te bepalen.
 • Bij de eerste afspraak dient u zich te kunnen legitimeren, het zorgverzekeringspasje te kunnen tonen en een eventuele verwijsbrief te kunnen overhandigen.
 • De gereserveerde behandeltijd is 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut.
 • U dient tijdig aanwezig te zijn voor uw behandeling. U kunt geen aanspraak maken op verloren behandeltijd wanneer u te laat arriveert voor uw afspraak.
 • Bij verhindering dient u zich telefonisch minstens 24 uur van te voren af te melden anders zullen de kosten in rekening worden gebracht.
 • Op uw afsprakenkaartje wordt, per behandeling, aangegeven op welke praktijklocatie u behandeld wordt. Verwittig uzelf voorafgaand aan de behandelafspraak op welke locatie u ingepland staat.
 • De polisvoorwaarden m.b.t. vergoeding fysiotherapie dient u zelf na te gaan. Het eventueel overschrijden van de behandellimiet/vergoeding is uw eigen verantwoordelijk- heid. Bij overschrijding van uw budget fysiotherapie dient u zelf de kosten te betalen.
 • Onze praktijktarieven zijn vrij inzichtelijk en worden getoond in de wachtruimte en op de website www.fysiovision.nl.
 • Door onvoorziene redenen (bv ziekte) of langdurige afwezigheid kan het zijn dat uw fysiotherapeut vervangen wordt door een collega fysiotherapeut. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren in samenspraak met u.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het meenemen en nuttigen van etenswaren is niet toegestaan.
 • U dient het gebruik van uw mobiele telefoon zoveel mogelijk te beperken.
 • U dient zicht rustig te gedragen, andere patiënten en de medewerkers niet lastig te vallen en de dagelijkse gang van zaken niet te verstoren.
 • In geval van calamiteiten dient u de instructies van de aanwezige BHV’er dan wel het aanwezig personeel of brandweer/politie op te volgen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen in of rondom ons pand, neem uw waardevolle eigendommen mee naar de behandelruimte.
 • U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 • Indien er kosten door ons in rekening worden gebracht verwijs ik U naar onze betalingsvoorwaarden.
 • Fysiovision is aangesloten bij de Klachtenregeling van het KNGF. Bij klachten over uw fysiotherapeut of medewerkers van Fysiovision verwijs ik u naar onze klachtenregeling.
 • In de praktijk wordt een privacyreglement gehanteerd wat inhoudt dat uw persoonlijke gegevens administratief worden vastgelegd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). U, als cliënt, of uw wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op inzage in het behandeldossier.

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.