Zorgverzekeraars

Fysiovision heeft met alle Nederlandse Zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Voor al uw fysiotherapeutische zorg kunt u dus ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent bij ons terecht. Met een aantal Zorgverzekeraars (Achmea, CZ groep en Menzis) hebben we Plus overeenkomsten afgesloten. De basis voor het afsluiten van deze overeenkomsten zijn o.a. additionele afspraken m.b.t. kwaliteit op het gebied van administratieve en zorginhoudelijke aspecten.

Directe toegankelijkheid

Zonder verwijsbriefje naar Fysiovision
U kunt ook in 2017 rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U heeft dus geen verwijsbriefje nodig van de huisarts. Dat heeft voordelen. Zo kunt u direct bij ons terecht en u kunt meteen aan uw herstel gaan werken. De fysiotherapeut zal bij directe toegankelijkheid fysiotherapie eerste een screening moeten uitvoeren om te bepalen of uw klacht een indicatie is voor fysiotherapie. Bij twijfel kan de huisarts worden geïnformeerd. Uw huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut informeert daarom de huisarts, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Bent u goed verzekerd?
Hoe goed bent u verzekerd voor fysiotherapie? Meer dan 3 miljoen mensen gaan jaarlijks naar de fysiotherapeut. Zorg dat ook u goed verzekerd bent voor fysiotherapie.

Fysiotherapie in de basisverzekering
De verplichte basisverzekering vergoedt fysiotherapie bij chronische aandoeningen volgens “de Lijst Borst” bij volwassenen vanaf de 21ste behandeling en bij jongeren onder de 18 jaar volledig. Overleg met uw fysiotherapeut of u in deze categorie valt.

Een uitzondering hierop is de aandoening Claudicatio Intermittens (arterieel vaatlijden) stadium 2 Fontaine. Indien u door de specialist verwezen wordt nav deze diagnose heeft u recht op 37 behandelingen uit de basisverzekering over een periode van 12 maanden. De voorwaarde is dat de fysiotherapeut aangesloten is bij ClaudicatioNet. Dit is bij Fysiovision het geval in de persoon van Alex Eurelings.Maximaal 18 behandelingen fysiotherapie voor jongeren tot 18 jaar.

Fysiotherapie in de aanvullende verzekering
Het is aan te raden een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Bekijk hier hoe de verschillende zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden en hoe hoog de bijbehorende premies zijn.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering een verplicht eigen risico. Per 1 januari 2017 bedraagt het verplichte eigen risico wederom 385 euro. Het verplichte eigen risico geldt niet voor: huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar.

Vergoeding kosten fysiotherapie

Vergoeding van fysiotherapie in 2017
Fysiotherapie wordt sinds 1 januari 2004 voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende verzekeringen vergoed. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar of ouder. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische patiënten zijn andere regels ingesteld:

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar blijft de oude verstrekking van vóór 2004 in stand, d.w.z. vanuit de basisverzekering blijft het volgende gedekt:

  • de eerste 18 behandelingen per indicatie per jaar (de rest vanuit de aanvullende verzekering)
  • behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst een volledige dekking vanuit de basisverzekering bij kinderen.
  • Chronische aandoeningen.

Chronische aandoeningen welke benoemd op de Lijst Borst bij volwassenen

De vergoeding van behandelingen voor chronische patiënten (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) wordt vanaf de 21ste behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. De eerste 20 worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Als u dus niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen. De uitzondering in het geval van arterieel vaatlijden is hierboven reeds besproken.

Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?
Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen.

Zorgverzekeraars en fysiotherapie
Voorop gesteld kunnen we u geen advies geven over welke verzekeraar u zou moeten kiezen, die zo goed mogelijk bij uw situatie past. We kunnen u wel adviseren om er voor te zorgen aanvullend verzekerd te zijn en goed de diverse verzekeringen te vergelijken, als u overweegt om over te stappen. Let daarbij wel op het totaalbeeld van vergoedingen en niet alleen of u voor fysiotherapie alleen voldoende dekking heeft. Als u bij uw huidige verzekeraar blijft is het bij de overgang ieder jaar belangrijk om uw nieuwe polis goed te vergelijken met die van afgelopen jaar, er kunnen veranderingen in de vergoeding ingevoerd zijn, waardoor u volgend jaar wellicht minder behandelingen krijgt vergoed. Over de talloze aanvullende pakketten kunnen we weinig vertellen, er staan er wel een aantal vermeld op de pagina van onze beroepsgroep www.fysiotherapie.nl. Veel aanvullende verzekeringen zijn collectief afgesloten, hetzij door gemeenten, grote instellingen of bedrijven. Twee websites zijn interessant om te bezoeken als u er een avondje aan wilt besteden om uit te zoeken welke verzekering het beste bij u past. Deze website www.zorgwijzer.nl en www.kiesbeter.nl.

Houdt er rekening mee dat er voor de zorgverzekeraar geen acceptatieplicht geldt bij het afsluiten van aanvullende verzekeringen!

Eigen risico in 2017 en fysiotherapie
Wat is het eigen risico in de zorgverzekering?

Bij de basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet hoort een eigen risico. Dit betekent dat u in principe een eerste deel van de zorg die u ontvangt zelf betaalt. In 2017 blijft het verplicht eigen risico 385 euro.

Verplicht of vrijwillig eigen risico

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico in de zorgverzekering. Daarnaast kunt u bij sommige verzekeraars vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Uw maandelijkse premie zal dan lager zijn. Zorg die niet onder het eigen risico valt.

Niet alle zorg valt onder uw verplichte eigen risico. De volgende zorgkosten tellen niet mee voor uw eigen risico:

  • de huisarts;
  • tandheelkundige zorg in het jeugdpakket tot 22 jaar;
  • verloskundige zorg en kraamzorg;
  • gratis bevolkingsonderzoeken, bijvoorbeeld borstkankeronderzoek;
  • de griepprik voor risicogroepen;
  • zorg die door uw aanvullende verzekering wordt vergoed. Kwijtschelden eigen risico

Concreet voor de fysiotherapie:
De fysiotherapie die onder de basisverzekering valt. Dus alleen de behandelingen bij chronische indicaties bij volwassenen vanaf de 21ste behandeling vallen onder de basisverzekering en daarmee ook in de regeling van het verplicht eigen risico. In de andere gevallen valt fysiotherapie niet in de regeling van het eigen risico.

© 2015 - Fysiovision